Noticies

COMUNICAT A LES FAMÍLIES SOBRE LES ACTIVITATS DELS DIES 19 I 20 DE JUNY

Benvolgudes famílies,

Com sabeu, per divendres 16, dilluns 19 i dimarts 20, teníem preparades unes proves per a pujar nota amb caràcter obligatori per a tots els alumnes i que es feien en paral·lel als tribunals de recerca o dels diversos crèdits de síntesi. Aquestes proves havien estat plantejades  com unes activitats competencials amb l'avantatge que l'alumne que ha treballat i ho ha aprovat tot durant el curs, no s'hi juga res: si les proves li van bé, pot pujar nota i si no li van bé, en cap cas baixaran. Es tractava d'una iniciativa que, com sabeu, era la primera vegada que implementàvem al nostre institut. Totes les iniciatives de millora, com aquesta, són valorades posteriorment per l’equip docent i, moltes d’elles també través de les enquestes de satisfacció que enviem a les famílies.

Després del primer dia d'aplicació d'aquesta iniciativa, hem hagut de modificar la proposta, pel fet que alguns alumnes van sol·licitar que passessin a ser voluntàries atès que no necessitaven pujar notes i perquè ja divendres mateix, van optar per no realitzar-les. Això va generar en el centre un problema organitzatiu al qual es va afegir l’onada de calor amb aules on la temperatura superava els graus màxims adequats per poder realitzar les classes amb normalitat.  

Per tot això, es va realitzar una reunió d’urgència de la junta permanent del Consell de direcció i, estudiats els motius que presentaven els alumnes i entenent que l’onada de calor complicava enormement la distribució dels alumnes en grups segons realitzessin o no les proves, es va decidir acceptar la proposta dels alumnes per tal que les proves de dilluns i dimarts passin a ser voluntàries. Tot seguit es va redactar un document on les famílies podeu justificar les entrades i sortides dels alumnes per assistir als tribunals de dilluns i dimarts i per fer els exàmens que cada alumne es comprometi a realitzar. Aquest document imprès es va repartir a última hora als alumnes. A les famílies us vam enviar correus electrònics per donar-vos aquesta informació.

Lamentem les molèsties que aquests canvis us puguin ocasionar, tot i que esperem que siguin mínims atès que, com sabeu, el centre estarà obert en l’horari normal de 8:20h a 14:50h. Les famílies únicament heu de justificar (amb el document enviat divendres o a través de mail als tutors) si considereu que el vostre fill/a no respectarà, de manera justificada per vosaltres, el marc horari lectiu del centre.

Rebeu una cordial salutació,

El Consell de direcció de l’Institut Dosrius