Noticies

El Consell de delegats comença a treballar

Enguany estem impulsant de manera molt decidida el Consell d'alumnes. 

Cada grup classe té un delegat/da i un sostdelegat/da que actua com a representant del grup.

Aquests es reuneixen cada primer dimecres de mes a l'hora de lectura, en el consell de delegats. Aquest és l'espai on poden exposar les inquietuds de l’alumnat, proposar activitats i participar de forma activa en la seva gestió creant un clima integrador i col·laboratiu en el funcionament del centre

Les principals funcions del Consell són:

– Participar en l’organització, difusió i planificació de les activitats educatives, culturals i lúdiques que es facin al centre.

– Proposar millores per l’institut, debatre-les i arribar a un acord.